Kontrast
Czcionka

Władze

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej jest spółką prawa handlowego. Właścicielem Spółki jest gmina miejska Darłowo.

Zgromadzenie Wspólników

  • Arkadiusz Klimowicz – Burmistrz Miasta Darłowo

Rada Nadzorcza

  • Tadeusz Kochaniewicz – Przewodniczący
  • Aleksander Twardowski – Z-ca Przewodniczącego
  • Zbigniew Ogonowski – Sekretarz

Zarząd Spółki

  • Barbara Butyńska-Balcerzak – Prezes Zarządu