More forecasts: 30 day weather forecast Warsaw">
Kontrast
Czcionka

MPEC Darłowo

Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby zobaczyć więcej

Struktura własnościowa

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej jest spółką prawa handlowego, 100% udziałów posiada gmina miejska Darłowo.

więcej

System Ciepłowniczy

System ciepłowniczy zbudowany jest z ekologicznych, wysokoenergetycznych źródeł ciepła wyposażonych w: nowoczesne urządzenia, monitoring działania kotłowni oraz sieć z rur preizolowanych.

więcej

Taryfa dla ciepła

Taryfy dla ciepła są zatwierdzane decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i ogłaszane w Biuletynie branżowym Urzędu Regulacji Energetyki-Ciepło.

Zgodnie z art.47 ust.4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.- Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania. Treść taryfy dostępna jest w zakładce BIP na stronie internetowej przedsiębiorstwa.

więcej

Historia

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. jest jednoosobową
spółką Gminy Miejskiej Darłowo, która powstała 19 sierpnia 1994 roku w wyniku
przekształcenia komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Darłowie.
Do 1992 roku Zakład Energetyki Cieplnej w Darłowie wchodził w skład
Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Koszalinie.

więcej

RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119).

więcej

Pliki Cookies

Pliki cookie są tworzone przez odwiedzane strony. Ułatwiają one korzystanie z internetu, zapisując informacje o przeglądaniu. Dzięki plikom cookie strony wiedzą, że jesteś zalogowany, pamiętają Twoje ustawienia i udostępniają Ci treści dotyczące danego miejsca.

więcej

FAQ

Najczęściej zadawane pytania.

więcej