Kontrast
Czcionka

O nas

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o. o. w Darłowie

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o. o. jest jednoosobową spółką Gminy Miejskiej Darłowo, która powstała 19 sierpnia 1994 roku w wyniku przekształcenia komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Darłowie.

1. Przedmiotem przeważającej działalności Spółki, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z obowiązującego prawa jest :

P.K.D. 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę powietrze do układów klimatyzacyjnych

2. Przedmiotem pozostałej działalności Spółki, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z obowiązującego prawa jest :

P.K.D. 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
P.K.D. 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

System ciepłowniczy zbudowany jest z gazowych źródeł ciepła, wyposażonych w nowoczesne urządzenia, monitoring  kotłowni,  węzłów cieplnych i stacji gazowych oraz sieć z rur preizolowanych.