Kontrast
Czcionka

Historia

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. jest jednoosobową
spółką Gminy Miejskiej Darłowo, która powstała 19 sierpnia 1994 roku w wyniku
przekształcenia komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Darłowie.
Do 1992 roku Zakład Energetyki Cieplnej w Darłowie wchodził w skład
Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Koszalinie

Modernizacja 1999-2000

Ze względu na niską sprawność i awaryjność władze miasta,
po konsultacjach z odbiorcami ciepła podjęły decyzję o kompleksowej modernizacji istniejącego systemu ciepłowniczego.

Ogólna charakterystyka – stan przed modernizacją

Kotłownia KR – 1

  • Moc zainstalowana 8,7 MW – moc zamówiona 6,0 MW
  • Parametry 130oC/80oC
  • 7 węzłów grupowych wyposażonych w automatykę i liczniki ciepła

  Kotłownia K 101

  • Moc zainstalowana 4,4 MW – moc zamówiona  3,9 MW
  • Parametry 95oC/70oC
  • 17 węzłów bezpośrednich bez automatyki i liczników ciepła

  Kotłownie lokalne na paliwa stałe

  • bez automatyki i liczników ciepła

  Koncepcja modernizacji 1999-2000

  • Likwidacja scentralizowanych systemów KR – 1 i K – 101
  • Likwidacja kotłowni lokalnych
  • Budowa nowych sieci podziemnych w technologii z rur preizolowanych

  • Budowa dziewięciu kotłowni opalanych gazem ziemnym i olejem opałowym

  Realizacja inwestycji 1999/2000 Realizację inwestycji podzielono na dwa etapy

  Rok 1999 – Przebudowa systemu K – 101 i kotłowni lokalnych

  • Likwidacja kotłowni osiedlowej i kotłowni lokalnych na paliwa stałe. W ich miejsce powstało pięć kotłowni gazowo – olejowych
  • Budowa nowych sieci ciepłowniczych, z rur preizolowanych
  • Budowa przyłączy gazowych średniego i niskiego ciśnienia wraz ze stacjami redukcyjno-pomiarowymi

  Rok 2000 – Przebudowa systemu KR – 1

  • Likwidacja kotłowni rejonowej. W jej miejsce powstały cztery kotłownie gazowo – olejowe
  • Budowa nowych sieci ciepłowniczych z rur preizolowanych
  • Budowa przyłączy gazowych średniego ciśnienia wraz ze stacjami redukcyjno-pomiarowymi

  Ze względu na ograniczenia w dostawie gazu GZ 35, w warunkach technicznych znalazł się wymóg zabezpieczenia kotłowni w paliwo alternatywne jakim był olej opałowy!

  W efekcie przeprowadzonej modernizacji 100% systemu ciepłowniczego zostało zastąpione ekologicznymi, wysokosprawnymi źródłami ciepła wyposażonymi w:

  • Nowoczesne urządzenia
  • Monitoring kotłowni i stacji redukcyjno-pomiarowych gazu
  • Sieci z rur preizolowanych