Kontrast
Czcionka

Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby zobaczyć więcej

Aktualności

3 Maja w Darłowie

dodano: 30/04/2024

Starostwo Powiatowe w Sławnie, Miasto Darłowo i Gmina Darłowo zapraszają na oficjalne uroczystości 233. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Obchody tradycyjnie rozpoczniemy Mszą[…]

Konferencja Regionalna nt. „Aktualne problemy funkcjonowania ciepłownictwa”

dodano: 13/12/2023

W dniach 4-5 grudnia 2023 roku w Hotelu Lidia w Darłowie odbyła się Konferencja Regionalna nt. „Aktualne problemy funkcjonowania ciepłownictwa”,[…]

Ciepło systemowe

Cie­pło sys­te­mowe to naj­czę­ściej wybie­rany spo­sób na ogrze­wa­nie i cie­płą wodę w budynku. Decy­duje się na nie więk­szość dewe­lo­pe­rów, spół­dzielni miesz­ka­nio­wych czy wła­ści­cieli innych budyn­ków wie­lo­ro­dzin­nych i usłu­go­wych. Dla­czego? Wybie­ra­jąc cie­pło sys­te­mowe zapew­niasz miesz­kań­com bez­pie­czeń­stwo i kom­fort przez cały rok, a sobie spo­kój. Nie musisz myśleć o zagro­że­niach zwią­za­nych z zatru­ciami i wybu­chami, zapo­mi­nasz także o dosta­wach paliwa i prze­glą­dach tech­nicz­nych. Nie­za­wod­ność i cią­głość dzia­ła­nia zapew­niają dostawcy cie­pła. Dzięki wyso­kim nor­mom, zwią­za­nym z pro­duk­cją i dostawą jest to także ogrze­wa­nie bez­pieczne miasta i pozwala na ograniczenie smogu.

Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby zobaczyć więcej

Magazyn Ciepła Systemowego

Zdjęcie do artykułu Ale gorrrrrąco! Zadbaj o zdrowie!

Ale gorrrrrąco! Zadbaj o zdrowie!

Fale upałów coraz intensywniej występują na całym świecie, także i w Polsce. Wysokie temperatury są szczególnie niebezpieczne dla ludzi z…

Zdjęcie do artykułu Greenwashing, czyli kłamstwo na zielono

Greenwashing, czyli kłamstwo na zielono

100% naturalne, w 100% biodegradowalne, z uprawy ekologicznej, wolne od GMO, w 100% z recyklingu… Czy możemy wierzyć etykietom i…

Zdjęcie do artykułu SCT: Warszawa ogranicza wjazd aut do centrum

SCT: Warszawa ogranicza wjazd aut do centrum

Po domowych piecach grzewczych i lokalnych kotłowniach węglowych, transport jest w Polsce drugim źródłem zanieczyszczeń powietrza, ale w Warszawie i…

Zdjęcie do artykułu Nowe ceny energii i bon energetyczny

Nowe ceny energii i bon energetyczny

Ile od 1 lipca br. zapłacimy za energię elektryczną, gaz i ciepło? Kto może liczyć na bon energetyczny i ile…