Kontrast
Czcionka

BOK

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

Lorem ipsum

Zapraszamy Państwa do naszego Biura Obsługi Klienta czynnego od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6.45 – 14.45, gdzie:

 • zawieramy umowy kompleksowe na dostawę ciepła,
 • zawieramy umowy o świadczenie usług konserwacyjnych,
 • przyjmujemy reklamacje dotyczące wysokości opłat,
 • udzielamy informacji na temat wysokości wystawionych faktur,
 • pomagamy w skontaktowaniu się z innymi komórkami organizacyjnymi w PEC S.A.

Ponadto w Biurze Obsługi Klienta udzielamy informacji na temat:

 • aktualnych stawek opłat za ciepło,
 • zasad rozliczania ciepła,
 • zasad zwiększenia lub zmniejszenia zamówionej mocy cieplnej,
 • wszystkich dodatkowych usług świadczonych przez PEC S.A.

Kontakt

Dział Relacji z Klientami
ul. X 28

 • umowy kompleksowe dostarczania ciepła, umowy o świadczenie usług konserwacyjnych, zmiana mocy zamówionej, tel. 81 452 03 72, 81 452 03 73
 • faktury za ciepło, tel. 81 452 03 74, 81 452 03 75, 81 452 03 78, 81 452 03 80
 • odczyty ciepłomierzy, tel.  81 452 04 85, 81 452 04 86, 81 452 03 69